13e zondag na Pinksteren zondag 8.30 H.Mis int. pastoor Schoren vanwege carnavalsvereniging 10.00 Hoogmis maandd. 3oost Verstappen maandag 7.30 leesmis dinsdag 7.30 leesmis 19.00 3an Zanders woensdag 7.30 st. Mart. Dinghs - Gertrud. Cox donderdag 7.30 st. hendr. en Barbara Heidens en pastoor Leens vrijdag 7.30 leesmis zaterdag 14.00 hoogmis b.g.v. 50-jarig huwelijksfeest Rongen-Strijbos 19.00 maandd. 3an Zanders MISDIENAARS zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vr ijdaa zaterdag P. Maas en P. Linskens UI. Nelissen en L. Gommans P. Drabbels en 0. Schepers Oac. Peters en Dos Kusters G. Oacobs G. Oacobs en R. Direks Oos Nelissen en P. Drabbels 3. Schepers en 3. Kusters R. v. Rhee - G. Voesten en B. H. 3acobs en a v. Rhee Maas i 2-persoons flanellen lakens wit 13,95 per 2 stuks 25, A. Nelissen-Verheyen Oirlo KERKDIENSTEN 8.30 10.00 7.30 7.30 19.00 7.30 7.30 7.30 14.00 19.00 c si -> M

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 2