Tel. 680 18 augustus 1972 Copies binnen vóór woensdag 12 uur. DE REDACTIE FELICITEERT het gouden bruidspaar P.O. Rongen en M.H. Rongen-Strijbos die zaterdag 26 augustus de dag gedenken dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk traden PROFICIAT! Aan de leden van de L.V.B. Lillen diegenen, die zi^h hebben opgegeven voor de wandelmiddag in Flook zorgen a.s. maandag 21 augustus om 1 uur bij de kerk te zijn. Dm 8 uur hopen we weer thuis te zijn$ er zijn nog enkele plaatsen vrij. Het bestuur Bouw kleedlokaal en kantine op het nieuwe sportterrein Dankzij de zeer .grote inzet en opkomst van metselaars en opperlui begint het nieuwe kleedlokaal vastere^vormen aan te nemen. Zowel de binnen- als buitenmuren hiervan zijn nu op hoogte, terwijl de binnenmuren van toilet en wasruimte spoedig zullen volgen. De bouwcommissie doet nu reeds een beroep op de timmerlui zich zover mogelijk de komende zater dagen vrij te maken. Dan zal hun hulp worden gevraagd. Duss TIMMERLIEDEN, komt ale u eer. verzoek krijgt. I - T l/DFMT ipoirlots Nieuwsblad 3e jrg. nr. 34 I IxInLLI N I V^L-Redactieadres: Gertrudisstraat 1

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 1