S-U. DIS-3EUGD In ft Krentje vinden jullie een inlegvel, waarop alle namen van spelers staan en hoe ze voorlopig zijn ingedeeld. Het trainingsschema in de gymzaal is als volgt s A1 vrijdagavond 8uur tot half tien B1 donderdagavond 8 uur tot half tien C1 donderdagavond half zeven tot 8 uur D1 dinsdagavond half zeuen tot 6 uur D2 maandagavond half zeven tot 8 uur E1 vrijdagavond half zeven tot 8 uur Zolang er buiten getraind kan worden, wordt het aanvangs- uur na afspraak met de leider vastgesteld. Vrijdagavond begint het A1-elftal met de training. Aanvang 7 uur op het voetbalveld. SPORTVRIENDEN HARTELI3K DANK Namens het jeugdbestuur danken wij alle sportvrienden die ons weer zo geweldig gesteund hebben door massaal deel te nemen aan de door ons gevoerde balpointaktie Onze verwachtingen zijn weer overtroffen. Aan allen... hartelijk dank. Ook de jeugdleden die hebben meegeholpen voor het welslagen van deze aktie. Oeugdbestuur SC DIS Dit was het voor deze keer. Tot volgende week. De redactie.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 4