Oirlo's Nieuwsblad jrg 3 nr 32 RedactieadrGertrudisstr1 Oirlo Tel. Copies binnen \j66t a.s. woensd. 12 uur 680 4 aug. 1972 VAN DE REDACTIE Zo mensen, daar zijn we weer. ft Krentje heeft een maand rust gehad en staat nu weer te popelen van ongeduld om in de roulatie te komen. 11 Krentje staat weer open voor U allen om het wekel ijkse nieuws door te geven. Wilt U er voor zorgen dat 't Krentje in omvang blijft groeien door Uw copie. Verder hoopt 't Krentje dat iedereen 3en heel fijne vakantie heeft gehad of nog krijgt. y|I_^I|yWS_VAN_DEZE_UJEEK l BERICHT VAN DE F AH. SCHOREN Uw geoed, meeleven en belangstelling rondom ziekte, overlijden en begrafe nis van onze zoon en (schoon)broer - Pastoor P- Schoren - heeft ons de kracht gegeven om dit onontkoombaar gegeven met christelijk geloof te. aan vaarden. Het gaf ons tevens een overtuigend bewijs, oat hij voor U en voor tallocs meer heeft betekend dan wij dit konden vermoeden. Wij danken U voor de vriendschap, genegenheid en sympathie, die U hem tijdens zijn leven heeft betoond. Bij gelegenheid van mijn 40-jarig priester-jubileum zal op zaterdag 5 augustus om 17.00 uur een plechtige Eucharistie-viering plaats hebben in de parochie kerk te Oirlo. De receptie zal gehouden worden van 19.30 tot 21.00 uur in de zaal "De Ruif". Van harte welkom. Pater 3. Verstappen Oirlo, aug. 1972 Gunhoakweg 10. FANFARE EN DRUMBAND Zaterdag 5 aug. 15.00 uur 20.00 uur Verzamelen bij M.v.d.Sterren voor groepsfoto's. Verzamelen bij Linskens voor serenade aan Pater 3. Verstappen. X Fam. Schoren Pastoor Ramakersstraat 17 Maasniel-Roermond. 40-3ARIG PRIE5TER3UBILEUM PATER VERSTAPPEN 'J KRENTJE

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 1