BERICHT VAN DE REDACTIE AAN U Tijdens de maand juli kunt U voor zéér belangrijke mededelingen terecht op de pastorie. Pastoor Gelissen heeft zich bereid verklaard, deze tijdens de diensten in het week-end mee te delen# Minder belangrijk meuw^.van de verenigingen advertenties kunt U gratis bij Linskens op laten plakken op de speciale Krentje-plakkaten plaat, die tegen het caféraam hangt, kunt schriftelijke berichten hiervoor afgeven in de winkel. Ue verschijnen weer de 1e week uan augustus. De eerste 2 weken jan augustus wordt 't Krèntje bij U thuis afgeleverd door de bezorgers van 1 E-3 jourbaai. ft Krentje vindt U dan opgenomen in het E-3 journaal en wordt bezorgd op vrijdag of zaterdag. Vanaf de 3e week wordt de bezorging weer normaal geregeld via de vaste bezorgers. - De redactie Aan de leden van de L.V.B. Op dinsdag 18 juli willen wij evenals vorig jaar een tochtje organiseren voor moeders en kinderen naar "De Bergen" in Wanroy. Vertrek fs midc'rgs om half één. De buskosten zijn naargelang de opgaven en bedragen ongeveer ƒ3,-- voor de moeders en ƒ1,50 voor de kinderen. Opgave bij het bestuur tot en met woensdag 12 juli. Zoals U zult begrijpen, kan het bestuur geen verantwoording dragen over uw kinderen, zodat U er zelf op moet letten. üJij hopen op goed weer en anders wordt er naar een andere ha3ve dag gezocht. U wordt een gezellige middag toegewenstdoor het bestuur. Biljart-Nieuws Het uitstapje naar Umm - Duitsland is vastgesteld op zaterdag 15 juli. Vertrek is rond 15 uur met de bus. In ver band met dit uitstapje is er nog op zaterdag 8 juli om 21 uur een kleine vergadering voor de leden. Zij, die niet kunnen, moeten zich afmelden bij L. Ewafrs tel. 565 Komt allen od tijd op deze vergadering. Het bestuur. <3

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 9