De redactie van !t Krentje ontving de volgende brief uit het verre St. Maarten. "Aan ons Oelders Krentje, Om de waarheid te zeggen - ik ken je nog niet - Ben je misschien een zusje van "Pel en Maas" of merkelijk een geestesproduct, opgerezen uit een Spurrieplak? Oirlo ken ik, tenminste, een goed deel van de mensen. In de tijd van 1918 tot nu toe zijn er heel wat heen gegaan maar gelukkig ook bijgekomen. De_wereld is veel veranderd en dus Oirlo, de wederstad van Venray ook. Lang geleden dat Oirlo een gemeente was. Ik meen te weten dat Oirlo, als parochie, ouder is dan Venray. Maar hoe het ook is - ik ben in Oirlc geboren op 1 febv 1906 - even voor middernacht - ik herinner me dat nog goed - het was koud - ijs en sneeuw - waar ik in de morgen van 2- feb. kennis mee maakte - de geschiedenis vertelt dat mijn meettante met me in Je sneeuw rolde. Auto!s waren er niet - alles te voet over die prachtige weg van de Heistert naar de kerk - het spoor over waar vrouw Kurvers de bomen omhoor draaide om de stoet door te latens Uiullem ome van Kassele - tante Marie met Jantie tussen 3 hoge kussens - dus geen uitzicht. tegenwoordig mag je zo niet meer rijden, dan krijd je een proces. Na de sneeuw-doop kwamen we in de kerk aan en aangezien sneeuwdoop "ongeldig is heef-t pastoor Hermanus Reynen, gestorven in 1925, me radikaal gedoopt met verwarmd doopwater (het ijs stond in de doopvont). Zij naam was dus JAN of Johannes Wilhelmus (dat werd-er toen niet bijgezongen, Henricus, wettige zoon van Jozef Verstappen en Antoinette Smits. Johannes (Sjang is zijn naam) wat zal er van die knaap terecht komen? Een 8-ponder, gulzig bij het tanken (dat vertelde mijn moeder me en die kan het weten want die was er zelve bij!) Voor het vervolg van dit zeer vrolijke en vlotte schrijven zoekt U elders maar verdde!

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 4