WELPEN OPGELET 1 1 zaterdag 1 juli géén horde i.v.m. uitstapje D.I.S. woensdag 5 .juli horde om 2 uur in de 'Gilwellhut. Graag allemaal het uielpenboekje en een pasfoto meebrengen» zaterdag 8 .juli géén horde i.v.m. terugkomst verkenners. zaterdag 15 .juli: kamp inrichten. Alle welpen worden tussen 11 en 12 uur in de Gilwellhut verwacht met alle spullen en een fiets die in orde is. maandag 17 .juli om 9 uur vertrek vanaf de. Gilwellhut naar Hill. Alle welpen worden dan in Uniform verwacht. Ook ver wachten we mevr. Philipsen, mevr. Peters, dhr. M. Janssen, dhr. Peeters en dhr. Classens met de auto!s, die one weg zullen brengen. BEUAAR DEZE BERICHTEN S.V.P.M Leidsters Machutusgroep Mededelingen fanfare en drumband maandag 3 juli; geen rep. fanfare, vanwege afwezigheid van veel jongeren (kamp) zondag 9 juli: 11.30 r-p* fanfare gemeenschapshuis maandag 10 juli: 8 uur rep. fanfare J. Linskens zaterdag 15 juli: na de avondmis verzamelen bij J. Linskens voor een serenade in zaal Rongen aan broeder Martin Classens en zuster Bertha Classens b.g.v-. hun beider zilveren profes- siefeest vakanties: Drumband vanaf heden tot en met 16 juli. Eerstvolgende repetitie: woensdag 19 juli. Fanfare: vanaf 11 juli tot en met 13 augustus. Eerste repetitie na de vakantie maandag 14 aug. Zaterdag 5 auqustgs:de leden van fanfare en drumband dienen errekening mee te houden dat er op 5 aug. een serenade gebracht moet worden aan pater J. Verstappen. Later meer hierover. Het bestuur. TE KOOP appels appels appels appels van 6 - 7 uur !s zaterdags van 9-5 uur Classens Boddenbroekerloop f' m m C

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 11