Geslaagde receptie fanfare en drumband Vorige week vrijdag hielden onze fanfare en drumband een zeer druk bezochte receptie in cafe Linskens. Diverse sprekers spraken lovende woorden over ."Ons Genoegen," Ook werden door enkelen toezeggingen gedaan, die het bestuur te gelegener tijd met dank zal aanvaarden. Van belang voor alle muziekverenigingen in de gemeente was de mededeling en belofte van wethouder Van Jers dat nog dit jaar de nieuwe subsidieregeling voor cultutele verenigingen gereed zou komen. In federatief verb'and is hier de laatste tijd meermalen over gesproken gezien de financiële noodtoestand (ook) van vele zusterverenigingen en wij hopen ook dat van gemeentewege hier snel een bevredigende oplossing gevonden wordt. De vele supporters en verenigingen van Oirlo danken wij bij deze voor hun felicitaties en giften. Wij voelen ons gesteund door zo goed als de hele bevolking van Oirlo en dat geeft ons moed en'vertrouwen voor de toekomst. Het bestuuir Drumband weer succesvol! Voorafgaande aan de drumbandshow van de groep van 11 organiseerde 't St. WilTibrorduscilde te Geysteren j.l. zaterdag een défilé. Daarvoor was als eerste prijs een prachtig schild beschikbaar en dat werd door de jury aan de Oirlose.drumband toegekend. Proficiat!! Tesamen met de drumband van Leunen .werd vervolgens zondag deelgenomen aan een défilé te Hout-Blerick Ook hier oogste ons korps weer veel bijval, maar prijzen waren daar niet beschikbaar. Het bestuur. Te koop; plukstandaards voor aardbeien M. Steeghs Zandhoek 15a Oirlo i1-1 Jeugd van Oirlo vanaf 16 .jaar: LEES ACTIEF IN JE VAKANTIE (hij is zo lang) EN WORDT LEIDER BIJ HET KINDERVAKANTIEWERK y

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 6