23 juni 1972 Oirlo's Nieuwsblad jrg3 nr, 30 Redactieadres! Gertrudisstraatr 1 Tel. 680 Copies binnen vóór woensdag a.s. 12 u Uitslag van de stemming voor een nieuw schoolbestuur De 4 eerstkomende kandidaten zijn door deze stemmingsuitslag in het nieuwe schoolbestuur gekozen. De 5de persoon zal door het schoolpersoneel worden benoemd. Dhr. Oos Nabben Dhr. L. Nelissen Dhr. 0. Stevens Fleur.- Bonekamp - Depute Petersstraat Boddenbroekerweg Zandhoek Te lüierik Gertrudisstraat Mevr. v.d. Broek - Tervnort Castenrayseweg Mevr. Rutten - Oacobs Gertrudisstraat Dhr. G. Schepers Depute Petersstraat Mevr. Nellen - Peters Castenrayseweg Mevr. Peters - Spierings UJanssumsedijk Dhr. J. Peeters Meerloseweg Mevr. Arts - v, Dijk Hoogriebroekseweg Mevr. v. Keijsteren - Vervuurt Molenweg 138 stemmen 1 36 stemmen 112 stemmen 97 stemmen 87 stemmen 85 stemmen 80 stemmen 73 stemmen 69 stemmen 56 stemmen 40 stemmen 35 stemmen Aantal uitgebrachte stemmen: Geldige stemmen! Ongeldige stemmen: Blanco stemmen: 256 :52 22 K.P.3.L. Willen de leden, die nog mee willen naar de Ardennen op 1 juli zich zo snel mogelijk opgeven bij Bep Custers tel. 282 Betalen kan in de bus gebeuren. Een paspoort is niet nodig. Indien er plaatsen vrij bliiven kunnen niet-leden mee tegen betaling van 10,-- Voetbaltoernooi heren Door omstandigheden kan het voetbaltoernooi niet doorgaan op 25 juni. Het is verplaatst naar 2 juli. UI ij verzoeken de leden om zich voor het toernooi van 2 juli opnieuw op te geven bij G. Houwen, tel. 366. Het bestuur r- O T KRENTJES!

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 1