AGENDA FANFARE.. - DRUMBAND Hedenavond 16 juni Zaterdag 17 juni Zondag 18 juni Maandag 19 juni Woensdag 21 juni 19.15 u Verzamelen bij 3.Linskens voor een serenade aan het gouden echtpaar Hesen - Heyligers. 20.3D - 22.00 u RECEPTIE van fanfare en drumband in Café Linskens. Deelname van de drumband aan de Drumband show te. Geysteren(16.00 - 18.00 u) 19.00 u «Opluistering door de fanfare (Drumband niet) van de H.Mis bij gelegenheid van de toediening van 't Vormsel Deelname drumband aan 'n Drumbandshow te Hout-31erick Geen repetitie fanfare.' 20.00 u Repetitie fanfare in. Café Linskens RECEPTIE FANFARE EN DRUMBAND Naar aanleiding van de behaalde resultaten in de afgelopen weken zal fanfare en drumband "'Ons Genoegen" hedenavond van 20*30 u - 22.00 u in Café O.Linskens een receptie houden, waarvoor de ver eniging haar supporters bij deze uitnodigt. MEDEDELING SPORTPARK - De werkzaamheden aan de bouw van de clublokalen eh kantine gaan ondanks het slachte weer van de afgelopen weken door. Het storten van fundering en vloeren is intussen gereed, gekoffisn. Tijdens dpze werkzaamheden werd tevens de afvoer gelegd voor toiletten, wasgelegenheid en kantine. Tevens werden alle kozij nen gereed gemaakt; zodat hierop niet gewacht hoeft te worden bij het metselwerk. Door enkele vaklieden werden de profielen gesteld, zodat aan het metselwerk begonnen kon worden. Hiermee Door gebrek aan ervarep werkkrachten op dit echter nog niet snel. Toch hopen wij met Uw medewerking ook dit rond te krijgen.' - Namens de Bouwcommissie, M. 'Kuypers is men nu bezig, gebied vordert dit J.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 6