BLIKSEMAKTIE Zoals U allenreeds gelezen zult hebben via een stenciltje wordt er morgen zaterdag 17 juni een bliksemaktie gehouden voor Pater Jos Verdijk (broer van kapelaan Verdijk van de Vredeskerk) Hij wordt geholpen doordat wij hem via deze aktie nog bruik bare zomer- en winterkleding kunnen geven. lüilt U wat U kwijt wilt morgenvroeg in zak of doos VOOR de deur zetten. De ophalers zullen U dankbaar zijn. WILT U ER AAN DENKEN VAN 'T KRÈNT3E goed verpakt XX GEDURENDE DE HEL op \ti jd en MAAND JULI XX LAATSTE AFLEVERING VOOR DE VAKANTIE OP 30 DUNI XX EERSTE AFLEVERING NA DE VAKANTIE OP 4 AUGUSTUS. XX HEEL BELANGRIJKE MEDEDELINGEN KUNT U IN DIE TI 3D OP DE PASTORIE AFGEVEN, ZO DAT ZE IN DE DIENSTEN WORDEN VOORGELEZEN XX ANDERE MEDEDELINGEN EN ADVERTENTIES KUNT U GRATIS OPPLAKKEN OP EEN GROOT KRENTJE—PLAKKAAT BID LINSKENS. ALS U DENKT," DAT U NOG BELANGRIJK TEUWS HEBT VOOR IN DE VAKANTIE... .LAAT HET NU ALVAST PUBLICEREN. DE REDACTIE 3 I ZOMERSTOI

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 3