Willem Tell Afgelopen zaterdag en zondag organiseerde St. Anna het 3e bondsconcours waar de volgende prijzen werden behaald: 1e zestal: klasse A: 1239 punten 2e prijs 2e zestal: klasse C: 1090 punten 4e prijs 3e zestal: klasse D: 942 punten 4e prijs 4e zestal: klasse D: 275 punten 12e prijs Een persoonlijke prijs werd behaald door H. Janssen met de meeste vijven. Zaterdag en zondag 24 en 25 juni organiseert onze vereniging het 4e bondsconcours en wel op het oefenterrein van het voetbalveld Het bestuur K.P.0.L .-Nieuws 11 .juni: DAPIESVOETBALTQERNDQI Willen degenen, die mee voetballen in Leunen om half 12 bij de kerk zijn, om 12 uur begint dit toernooi. De kleding: wit truitje en blauwe broek en gymschoenen. 25 juniHERENVQETBALTQERNOQI Opgave vóór 18 juni bij G. Houwen tel. 366 1 juli: uitstapje naar de Ardennen Alle leden die met of zonder verloofde graag met het uitstapje mee willen kunnen zich opgeven bij B. Ousters tel. 282 Opgave vóór 20 juni in verband met het bestellen van de bus. Bii opgave gaarne meteen de buskosten afrekenen, deze bedragen ƒ5,-- per persoon. Verdere berichten hierover horen jullie later nog wel. Het bestuur De redactie feliciteert: het GOUDEN echtpaar Hesen-Heyligers die a.s. vrijdag de dag willen gedenken, dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk traden. Nog vele.-jaren toegewenst in georspoed.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 3