1/ CD ID T i CD Oirlo!s Nieuwsblad jrg 3 nr 27 i\r\ L.M I tL Redactieadr. s Gertrudisstr .1 tel, 680 2 juni 1972 Copies binnen vóór a.s, woensd.12 uur PAROCHIEVERGADERING5BESLUITEN Tijdens de parochievergadering van j.l. donderdag 25-mei:- j»l» werden de volgende besluiten genomen e 1. Voor de gezinsbijdrage zal iedar gezin vanaf 1 jan.1973 een nummer krijgen. Dit om de pastoor in staat te stellen na te gaan wie wat bijdraagt. 2. Voor het gebruik van het gymnastieklokaal zullen voor taan de verenigingen f5,- moeten betalen per avond. 3. Het bestuur over de scholen zal door het kerkbestuur overgedragen worden aan een nieuwe stichting. Ieder gehuwde Oirlo- naar kan vanaf zaterdag 3 juni kandidaten stellen, die 21 jaar moeten zijn (minimumleeftijd). De kandidaten moeten toet hun kan didaatstelling instemmen en de inzenders dienen met hun. naam te ondertekenen. De kandidaten kunnen tot en met vrijdag 16 juni in gediend worden bij een der leden van het- kerkbestuur o.f op de pas torie - 4. De pastoor zal deze week met zijn huisbezoek aanvangen in de Pastoor Gerardsstraat- Ret Kerkbestuur WELPEN OPGELET! Dit weekend doen we meer mee met de jaarlijkse jeugdvier- daagse. Miet alle 4 dagen, maar alleen op zaterdag en zondag. Daarom verwachten we jullie zaterdag om kwart over eén met een fiets en in uniform aan de Gilwellhut. Willen jullie er ook aan denken, dat je twee kwartjes mee brengt voor in te schrijven. Tot zaterdag De leidsters K. P. 3. L,-NIEUWS Zoals jullie wel gemerkt hebben, zijn er de laatste tijd helemaal geen activiteiten meer geweest. Dit, omdat de bestuurs leden de laatste maanden erg druk bezet zijn met studie en werk. En mede door de bestuurswisseling. Maar we zullen deze maand toch proberen tot een goede slotavond te komen. Dit kan alleen door medewerking van jullie allemaal. Heeft er iemand een goed idee? Kom er dan eventjes mee! Het verdere programma is als volgt s a.s. Vrijdag 2 juni - BOSSPEL. Bijeenkomst half negen bij het Jeugdhuis. 11 juni - DAMESVOETBALTOERNOOI te Leunen. z.0.z V 4 1

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 1