26 mei 1972 Copies binnen vóór woensdag a.s. 12 uur Mededeling aan alle lezers! Dit jaar houdt ook !t Krentje een zomerstop, welke is van 7 juli tot en met 28 juli. In die tijd zullen dus geen afleverin gen verschijnen. De laatste aflevering vóór de vakantieperiode nr. 31, komt op 30 juni. De eerste aflevering na de vakantie periode nr. 32, verschijnt op 4 augustus. De gehele maand juli zal er dus geen Krentje bij U komen. De bezorging in die tijd is heel moeilijk te organiseren, daar de vaste oroep bezorgers vakantie heeft. Ook de redactie is dan niet inzetbaar vanwege vakantie. Denkt U dan voor deze periode aan het tijdig inzenden van copie, welke 'dan in aflevering nr. 31 nog gepubliceerd kan worden. De volgende service tijdens de zomerstop wordt U wel verleend: - belangrijke mededelingen zullen door de pastoor in de kerk worden voorgelezen. - bij Linskens komt een Krentje-plakkaat te hangen, waarop U mededelingen, advertenties etc. gratis kunt laten opprikken. (U/el copie inleveren voor woensdagmiddag 12 uur). De redactie TRIMMEN Aanstaande donderdag is het weer trimmen op de prachtige trimbaan in Venray, waar we al een paar keer zijn geweest en het buitengewoon goed bevallen is vanwege de mooie baan, die gemakkelijk voor iedereen is af te leggen. Daarna nog een heerlijke wandalinq door de prachtige bossen en omgeving. I aat U niet afschrikken in deze drukke aspergestijd, want U voelt zivh werkelijk weer fit en het duurt maar van half 9 tot half 10. In het vervolg willen we de donderdag blijven houden voor de trimavond. We wil] en dan wel om precies ..half 9 vertrekken bij Zaal RcngenBrengt voor zover mogelijk de auto mee. Kom trimmen en voelt U zich dan weer fut! De trimmers. ~y 1/nrMT |r^-Oirlo!s Nieuwsblad 3e jrg. nr.26 I r\r\LLl \j 11 J 1 Redactieadres? Gertrudisstraat 1 Tel. 680

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 1