Supporters voor dit bjndsccncours kunnen zich tot 3 .juni mel den bij het bestuur, hoewel gesteld moet worden, dat voor dit concours het reizen op eigen gelegenheid veel eenvoudiger ligt. Al met al gaat onze vereniging een spannende tijd ijegemoet, maar er later toch met genoegen op terug kunnen zien. Aan de inzet van leden en bestuur zal het zeker niet liggen. Het béstuur KINDERVAKANTIEWERK 1972 5fiS!!!!ËtSï!ÏËEi!-ï£5!-2Ë-Kï!!2ESE!ï 8 De programma's met aanmeldingsformulieren worden op 25 mei a.s. op de basisschool bezorgd. Deze worden doör de leerkrachten aan alle kinderen-van de 1e, 2e, 3e en 4e klas meegegeven. Het is de bedoeling, dat de kinderen hun aanmeldingsformulieren volledig ingevuld en voorzien van het vereiste bedrag in het bijgevoegde zakje doen en op uiterlijk 29 mei weer op school inleveren. Zoals reeds eerder medegedeeld, is het dit jaar voor de eerste keer mogelijk, dat de jongens en meisjes in dezelfde week mee kunnen doen. De kinderen kunnen in de week van 24 juli t/m 28 juli OP in de week van 31 {juli t/m 4 augustus meedoen. HAAR x Het comité heeft Wet de plaatselijke jeugdraden be sloten om ook een goede regeling te maken wat het vervoer betreft. EERSTE WEEK 24 t/m 28 juli ALLE KINDEREN (jongens en meisjes) van LEUHBN, HEIDE, VEULEN, IJSSELSTEYNMERSELO EN VHBDEPEEL. TWEEDE WEEK t 31 juli t/m 4 aug. ALLE KINDEREN VAN OIRLO, OOSTRUM EN CASTENRAY. In deze weKen wordt dus voor de kinderen van de aangegeven kerk- aorpên het vervoer naar en van Venray centraal per bussen gere geld. Wil men van Oirlo om welke reden dan ook in de eerste week mee doen, dan is dat mogelijk, Haar moeten de ouders zelf voor ver voer zorgen. De kinderen, die per bus worden vervoerd, worden begeleid door leidsters of leiders uit Oirlo. De vervoerskosten voor Oirlo naar Venray v.v. kunnen misschien worden gesubsidieerd, doch hierover is nog geen uitsluitsèi gegeven. Zo dit niet mogelijk is, dan komen de kosten voor reke ning van de ouders. Hierover hoort U nog meer. jongeren Beweging Oirlo p

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 3