Zondag Maandag KERKDIENSTEN :8.30 10.00 8.30 10.00 Dinsdag 7.30 Woensdag 7.30 Donderdag7.30 Vrijdag 15.00 Zaterdagl4.00 19.00 MISDDERAARS Zondag Maandag 8.30 10o00 8.30 10.00 Dinsdag 7.30 Woensdag 730 Donderdag730 Vrijdag 15.00 Zaterdagl4.00 19.00 uur Stichting Cath, Bistervels uur Maandd. Doos Verstappen uur Herman Holleman, besteld door uur Haard. Petr. Hansen leesmis leesmis leesmis r huwelijksmis Hermans-Arts huwelijksmis Clephas-Nelissen Fam. Nelissen-Verheyen P .Linskens-P.Maas GoHacobs en H.Schepers H.Hacobs - P.v.Rhee R.v.Rhee - P.Drabbels Hac Peters - R.Direcks. B.Maas - Hos Nelissen Hos Kusters - H.Schepers G.Hacobs - P. Drabbels - GVoesten - Hos Nelissen W.Nelissen - L.Gnmmans de buurt Rv .Rhee - B.M'aas pr REDACTIE FELICITEERT Langs deze weg feliciteert de redactie het bruidspaar Hermans-Arts, die a.s. donderdag in het huwelijk treden, alsmede het bruidspaar Clephas-Nelissen Aan beide bruidsparen LANG ZULLFN ZE LEVEN. B0ND5C0NC0URSEN TE HEERLEN EN HOUT-BLERICK Op zondag 4 juni neemt onze drumband deel aan een concours te Heerlen. Zoals U links en rechts gehoord zult hebben, is het de bedoelingin Heerlen hoge ogen te gooien, waarvoor de jongens van de drumband momenteel een zwaar repetitieprogram ma afwerken. Om tot een goed resultaat te komen is de morele steun van de supporters onontbeerlijk en daarvoor zullen de drumbandleden U een dezer dagen benaderen om ce reis naar Heerlen met ons mee te maken. U kunt zich daarvcór opgeven- bij- de leden van de drumband of bij het bestuur van de fanfare. De buskosten zullen ongeveer f5,- gaan bedragen, afhankelijk van het aan tal deelnemers. Wij verzoeken U U op te geven uiterlijk 28 mei in verband met het reserveren var bussen. Op zondag 11 juni neemt de fanfere deel aan een concours te Hout-BlerickEn het bovenstaande is ook hier van toepassing I

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 2