Oirlo's Nieuwsblad jrg 3 nr 25 Redactieadrs Gertrudisstr1 tel 680 inneq ^^r a-s- moensd.12 uur AAN ALLE OIRLONAREN Donderdag 25 mei a.s. is er om half negen in Zaal Rongen een parochievergadering. De agenda is als volgt t 1Zelfstandig schoolbestuur 2. Regeling kerkbijdrage 3. Schilderen van de kerk 4. Kerkhof-afscheiding Op grote opkomst wordt gerekend. Kerkbestuur 0ir3o AAN ALLE OIRLONAREN Namens mijn zus Annie dank ik allen, die meegewerkt hebben om de voor haar gehouden inzamelingsaktie tot een Om U een indruk.te gev.en van de grootte van hieronder, wat er zoal geschonken wera door schep. enorm succes te maken dit succes vindt U de Oirlose gemeen- 250 stuks zeep 119 badhanddoeken 72 vaatdoeken 13 tafellakens 31 lakens 44 slopen 99 washandjes 168 t luiers Varder neg erg veel babygoed en vele andere georuiksarti- kelenNogmaals van ganser harte dank aan t alle gulle gevers; kinderen van de basisschool en het onderwijzend personeel, die getoond hebben minder bedeelden in een onbekend ontwikkelings— land een warm hart toe te dragen. Dos Versieyen MF-DEDELIN GEN FANFARE EN DRUMBAND Zaterdag 20 mei 18.00 uur Afhalen uniformen en pantalons. Gemeenschapshuis) Zondag 21 en maandag 22 mei 'J1 .00 uur Repetitie fanfare Zaterdag 27 mei concert te Oostrum (C.HV.-garage aan de Stationsweg) 19 mei 1972 X T KRENTJE w m

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 1