Oirlose missivrienden Het is alweer een hele tijd geleden dat U iets van ons, de missj enaaikring, haeft gehoord. Maar nu zijn we dan weer zover dat we een tentoonstelling en verkoopavanden kunnen houden. Vele handwerkuren zijn daarvoor nodig geweest. Ongetwijfeld komt U allemaal eens kijken wat we voor onze mis sionarissen hebben gemaakt. Misschien ziet U dan ook wel een ander handwerk, dat U best zou willen kopen. Hierdoor steunt U dan ook daadwerkelijk ons initiatief. Het ligt in de bedoeling cm in Zaal Linskens op zaterdag 22 en zondag 23 april na de hoogmis tot 12 uur en !s avonds van 7 tot half 11 een tentoonstelling te houden en U tevens vele mooie handwerken te koop aan te bieden. Alle handwerken zijn ge prijsd en wie *t eerst komt, die !t eergt maalt! Enkele handwerken kunnen nog nabesteld worden, o.a. ont- bijtlakens, dekservetten en gehaakte bedspreien» Verder kunt U met uw geld terecht bij! 1) enveloppe trekken (altijd prijs) 2) hondenaam radens prijs een hond. 3) aantal snoepjes in een fles radens prijs een ontbijtservies. Bij meerdere goede oplossingen beslist het lot. Voor de kinderen is er op zon dagmiddag van 4 tot 5 een grabbelton. "1 grabbel" kost 25 c. en altijd prijs. Zolang de voorraad strekt! Wij hopen dat U allen groot en klein ons een bezoek komt - brengen en ook komt steunen. Het is al 5-J- jaar geleden dat we een fancy-fair hebben gehad voor onze missionarissen. Toen was U.ook goedgeefs en daarom durven we nu ook op U te rekenen. We verwachten LI op een van onze dagen: zaterdag 22 april na de avondmis tfaè 22.30 en zondag 23 april na de hoogmis tbt 12 uur; !s middags grabbelen vanaf 16.00 uur en *s avonds van 19.00 uur tot 22.30 uur. Op zo.ndagavond om half 11 bekendmaking aantal snoepjes en hondenaam. De missienaaikring De redactie feliciteert Langs deze weg willen wij de familie M. van der Sterren-Ewalts feliciteren bij hun 25-jarig huwelijksfeest a.s. zaterdag. 20 T L/CZPf\vI I |C~0irlofs Nieuwsblad 3e jrg, nr. 1 l\l\[ZJN I Vij/EL. Redactieadres? Gertrudisstra-at 1 Tel. 680 14 april 1972 Copies binnen \jo6t woensdag 12 uur!

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 1