5 -p xy n j. -r— rOirlo's Nieuwsblad jrg 3 nr 19 J L_ I v_J L_ RedactieadresGertrudisstr1 Tel.68C n ,n7n Copies binnen voor a.s. woensd.12 u U las het al eerder in 't Krentje, maar herhaling kan geen kwaad. Op zaterdag en zondag aanstaande organiseert Fanfare "Ons Genoogen" uit Oiilo in de Tuinbouwloods de z.g. "yrjï|=SyilIK[§||T|N_1972|; P R 0 G R_A M M_A_ ZATERDAGAVOND (VANAF HALF ACHT) t De korpsen uit Oirlo, Leunen, IJsselsteyn. Na de concertuitvoeringen Muziekkapel "Freunde Echo" uit Over loon. jj> R 0 G R A 1*1 1*1 A_ZO^DAGAVqND_(VANAF_ZEVEN_UUR) s De korpsen uit Oirlü, Blitterswijck, Meerlo. Na de concertuitvoeringen Muziekkapel :,Die freuliche Rübensamm- lar" uit Leunen. Uiteraard zal op beide avonden ook de Oirlose Muziekkapel "Die Spurrielander Kapelle" aantreden. In Oirlo verwacht men weer vele muziekvrienden uit de omgeving, maar in het bijzonder een grote schare uit eigen dorp. Het bestuur DIA - VERTONING VOOR DL BEJAARDEN Zuster Jacintha' Classens zal donderdagmiddag 13 april voor de bejaardenvereniging dia's vertonen van haar missiegebied. De voorstelling begint om 14.00 uur. GEVONDENGEVONDEN Tijdens de schoonmaakactie van de Riebroekse bossen door de leer lingen van de basisschool is een sleutel gevonden met plastic la bel, waarin vermeld staat Post CCB Horst. Te bevragen bij de redactie. i april 1972 - LENTE MUZIEKFEESTEN

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 1