Oirlo!s Nieuwsblad jrg 3 nr 18 Redactieadrt Gertrudisstr1 Tel. 680 Copies binnen vó<5r a.s. woensd.12 uur NATIONALE BOOMFEESTDAG 1972 Onze - schoofki ncleren planden bomen Volgende week woensdag 29 maar uur gaan de schoolkinderen van de, 5e en 6e kias sieirbo-èmpjes planten in Oirlo. In het kader van de Nationale Boomfeestdag (een dag waaro in vele delen van Nederland'de jeugd bomen graad; planten) is op initiatief van de Jeugdraad en. de Basisschooieaontact opgenomen met de gemeente, die alle medewerking wilde verlenen. De gemeent; schakelde tijdens de voorbereiding de dienst Qemeentewerken in en het plan werd uitgewerkt. r. De kinderen «trekken er woensdag op uit om een aantal straten met bomen te versieren. Langs de - Depute Petersstraat komen 35 iepen; langs de Gertrudisstraat 36- boomhazelaars; langs de Pastoor Gerardsstraat 23 accasia's, ter tbdjl voor de Boerenleenbank 3 esdoorns en in het plantsoen 1 es uorden geplant. In totaal dus 98 bomen, die een waarde vertegen-.; woordigen van F1500#~. De bomen, die geplant worden op de trot- j toirs, zullen niet breed uitgroeien en bijna geen schaduw werpen op voortuintjes Voor hun werk kri ren een aardigheidje. Bovendien krijgen certificaat met een nummer, dat coorespon met een nummer op de trottoirband. Hierd kan het kind aantonen, dat het verantwoo delijk is voor die bepaalde boom. lil ij hopen, d3t de kinderen hun "eigen dommen" zullen beschermen, en dat ander aan zullen denken, dat er geen vernielin of schade wordt aangebracht. Uij vragen dan ook aan iedereen DE BOMEN HELPEN ONS (zuurstof)LATEN BOMEN HELPEN. 24 maart 1972 Personeel H.Maria-schoolfI- e>l; de kinde UJ I'TV 'O E 3 J r 'T KRENTJE 4

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 1