14 Telefoon 680 25 februari 1972 Copies binnen voor woensdag-12 uur Deze week kunnen we U een dikker Krentje met een aantal uitgebreidere stukken, waarvan we noemen de brief) van broeder Nicetas Schoeber over Chili, een schrijven van de gemeente l/enray over de in oprichting zijnde jeugdnatuurwacht en een bericht aangaande de in de 3 dekenaten Gennep, Horst en ook Venray bezig zijnde projekt "Kerkopbouw", bieden® Daarnaast treft U weer het verenigingsnieuws aan, alsmede enkele andere berichten en het kerkelijk nieuws met een financieel overzicht,, Langs deze weg willen wij er de kinderen (èn de ouders) nog eens op wijzen dat de bibliotheek In Oirlo (gemeenschapshuis) open is cp woensdag van 2 tot 3 uur en op vrijdag van 4 tot 5 uur® Goed lezen is van belang voor de taalontwikkeling van de kinderen; goed betekent lang niet altijd veel, maar wel dat de kinderen begrijpen wat ze lezen. Beginnende lezers: Van de bibliotheek ontvingen wij het bericht dat ook beginnende lezers (1e klas) vanaf deze week boekjes kunnen lezen. Hopelijk wordt daar een goed gebruik van gemaakt. Niet alleen basisschools Ook oudere kinderen (van het ver-, volgonderwijskunnen terecht in Oirlo, waar zij zelfs studie boeken kunnen lenen. Desgewenst kunnen zelfs volwassenen in Oirlo boeken lenen, maar daarbij moeten zij rekening houden met de openstellingen als boven vermeld. Overbodig is het te vermelden dat iedereen dagelijks terecht kan in de leeszaal en de bibliotheek te Vehray (bij de schouw burg); men is dus niet verplicht in Oirlo te gaan, al is dat natuurlijk wel gemakkelijk. )-j- yi\r^-K j-T- liOirlo's Nieues-blad 3e jrg. nr, I KKLIM I vJ lZ_ Redactieadres: Gertrudisstraat 1 de redaktie BIBLIOTHEEK Personeel basisschool Vrijdag 3 maart: 7 uur dropping K.P.3.L. Vrijdag 3 maart: 8 uur kienen met D«I.5« bij 3. Linskens.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 1