udisstraat 1 Tel. 680 10 febo 1972 jrg. 3 nr, .1 3 Copies binnen voor a«s woensdag 12 uur© Jeuqdraadverqaderinq De jeugdraad vergadert maandan 21 januari a,s9 om 8 uur in het jeugdhuis* Gezien de agendapunten wordt ieder lid van de jeugdraad verzocht aanwezig te zijn# Subsid? eaanvraag De subsidieaanvraag voor jeugd- en jeugdsportverenigingen moet \/66r 1 maart binnen zijn op de Afdeling Jeugd- en Sportzaken van het Gemeentehuis# Heisjesqilde Duveltjes: zaterdag 19 feb# om 2 uur# Smurfjes: zaterdag 19 feb. gaan we zwemmen. We vertrekken om half 3 bij het jeugdhuis# Wespennest: donderdag 24 feb. om 7 uur* Roetmoppen: dinsdag 22 feb. om 7 uur. D KgP#JoL# bedankt alle Oirlonaren voor hun spontane mede- 'i rking aan de bijzonder geslaagde oliebollenaktie Aan da leden van de LcV.Bo - Op dinsdag 22 feb. is in Zaal Linskens de laatste bijeer.ko.nst van ons wintermogrammaOp deze pvond zal mevrouw Houben - Schreurs een lezing houden over diepvriezen, en de daarbij behorende dia!s vertonen, aanvang half 8. Tevens kan men zich op deze avnnd nog opgeven voor de cursus "zomervakantie en vrije-tijdskleding maken" j Dit zijn 3 lessen en de data zijn 13, 20 en 27 maart !s avonds. De cursus ''Goed verzorgd van top tot teen" is geheel vol en begint op woensdag 23 feb, om half 8 in het jeugdhuis. De eerste les wordt gegeven door mevrouw Snijders-van Driel over kleding#-. We wensen U bij al deze activiteiten gezellige en leerzame avonden toe. Het bestuur. ~T~ CD f\ I "T~ If—" Oirl°?s Nieuwsblad I r\l\|_lN I \JU Redactieadres# Gertr

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 1