11 februari 1972 Girlofs Nieuwsblad jrg 3 nr 12 RedactieadrsGertrudisstr1 tel 680 Copies binnen voor a.s, woensd.12u /I ZATERDAG 12 FEBRUARI t y 19,00 u Oeugdbal voor niet-layere schoolgaande jeugd tot 16j (GEMEENSCHAPSHUIS) Tijdens dit bal be zoek van Prins Giel I ZONDAG 13 FEBRUAPI Afhalen Prins Giel I Afhalen Jeugdprins PietI Afhalen beide Prinsen don Jeugdraad, Fanfare en Trom meikorps Receptie beide Prinsen in ZAAL RONGEN. KINDERBAL Jeundbal voor niet-lagere schoolgaande jeugd t-m 15 GROOT MOKKJlBAL MAANDAG 14 FEBRUARI x 14.11 u x 15.00 u x 20.00 u DINSDAG 15 FEBRUARI Wielrennen Bij slecht weei bal in Zaal. Rongen. GROOT Mokke-bal. i 3 27 A 9 1 0 /A x 12,15 u x 12.45 u x 13.00 u x 13,30 u x 14.30 u x 18,00 u x 20.00 u Optocht Venray K I N D##E R B A L GROOT-MOKKE-BAL x 13.30 u x 15.15 u x 18,00 u x 20.00 u KINDERBAL Jeugdbal voor niet-1sjeugd t/ T KRENTJE CARNAVA 1972 p m

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 1