V/ D PMT j P" Oirlo's Nieuwsblad jrg. 3 nr. 10 tx lx L__ I N I \J L_ Redactieadres: Gertrudiss traat 1 Telefoon 680 Copies binnen voor a.s. woensdag 12 uur pp A A A A A Op zondag 30 januari houden wij weer onze jaarlijkse donateurs kaar tenaktieAl vele jaren mogen wij op deze manier een beroep doen op uw financieëel steuntje in onze rug. U begrijpt allen dat in deze tijd ook een jeugdbeweging veel geld kost. Dat kan niet alleen yan contributie- en subsidiegelden betaald worden. Verleden jaar was de opbrehgst enorm goed. Hogen wij ook dit jaar daarom riet tevergeefs bij U aankloppen. Vanaf half 11 kunt U onze leidsters en leden verwachten. De kaarten kosten oök dit jaar ƒ2,50 maar al uw giften zijn welkom. Ui ij hopen U als dank hiervoor begin maart onze ouderavond aan te bieden. Bijeenkomsten: Smurfjes op zaterdag 29 jan. om half 3 Roetmoppen' op dinsdag 1 feb. om 7 uur Flierefluiters op woensdag 2 feb. om half 8 Leiosters, Flierefluiters en Roetmoppen.... Help mee a.s. zondag 10.30 uur in het jeugdhuis. Dinsdag 1 feb. leidstersvergadering bij Oacquelien Hellegers Fanfare "Ons Genoegen" Wellicht zullen insiders in het Oirlose verenigingsleven er van op de hoogte zijn dat onze fanfare in 1972 a] 45 jaar lang als muziekgezelschap de plaatselijke festiviteiten heeft opgeluisterd. In 1927 nl. werd de coendertijd bestaande zangvereniging "Ons Genoegen", voortgekomen uit de gelijk namige wielerclub, omgezet in een fanfarekorps.Het bestuur meent dat dit voor Oirlo unieke feit aanleiding is om dit 9e lustrum op passende wijze in het najaar te vieren.Over het wel en wee van onze fanfare in het verleden zullen in de komende Krentjes mededelingen volgen© de secretaris 28-1-1972 V. T DON AT EU xTENAKTIE MEISJE ILDE

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 1