KRINGCROSS KP JL Zondag 16 jan. wordt er een cross gehouden op de motorcross baan in Heide-VenrayDe deelnemers zijn verdeeld over 4 pou les meisjes-junioren meisjes-senioren jongens-junioren jongens-senioren i km *o««««.1>5 km .•«....2,5 km «.O...«4,5 km Junioren zijn zij, die per 16 jan. 1972 de 17-jarige leeftijd nog niet bereikt hebben. üJe verwachten een grote opkomst. Op gave kan gebeuren bij een van de bestuursleden vuur dinsdag 11 jan.. De cross begint 's morgens om 10 uur( Het bestuur WELPEN cOPGELET I Asa zaterdag begint de horde om half twee. We verwachten jul lie allemaal op deze eerste hordeqiiddag van het nieuwe jaar, goed warm aangekleed. DANK AAN DE DONATEURS De sportvereniging DIS dankt alle mensen, welke ook het afgelopen jaar in de decembermaand een donateurskaart hebben gekocht. BILJART-NIEUWS Uitslagen P rcgramma B-klasse C-klasse B-klasse C-klasse Onder Ons Kruispunt Onder Ons Sevenum Melderslo Onder Ons 6-4 6-4 Broekh.vorst 13 jan. Onder Ons 11 jan. BARAKKEN TEL EN 5CHRIJFBEURTEN Zondag 9 jan. 10.30 u - 13.30 u Fr. Verstegen - H.Dlassens 19.00 u - 20.30 u Th. Wiliemsen - J.v.Heasch De dagprijzen van het afgelopen week-end gingen naar 1 jano PoSteeghs Hzn 2 jan. H.Verheyen LET GP A.S. ZONDAG 9 JAN. WORDEN DE FINALES GESPEELD. Er wordt gestoten van 20.00 u - 22.00 u. Zij, die na tien uur komen, hebben geen recht meer van stoten. 70 punten 70 punten. AFVANG s KWARTVÖUH ACHT" A.S. ZATERDAG 8 8ANUARI O o o J. B .O.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 5