"ER WAS EENS HEEL LANG GELEDEN" ANECDOTE OVER VROEGER DEE De uaste rubriek van Mevr# R0~Str* verplaatst ons in gedach ten naar die gcie cuwe tijd, toen het vervoer heel anders was o Daar gaan we danstrip 2 01RLO15 VRACHTBEDRI3F In Dirlc is op het ogenblik een grootvrachtbedrijf (Firma Doosten). Ze hebben wel tien wagens, die iedere dag met gro te vrachten rijden van Noord naar Zuid en van Oost naar Weet. Haar ik wil het verder hier niet over hebben, maar juist over het kleinoedrijf "an vroeger. Dat is van nu uit bekeken ook leuk, Het vrachtbedrijf Qirlc-Castenray Dit kwam in de jaren 1900;of nog eerder tot stand, en bestond tot ongeveer 1912 en werd uitgevoerd door Camps Wullem, hier bij geholpen, door zoon en" dochters Hij woonde met zijn gezin op de Molerihoekseweg nr 11, waar.nu nog een kleinzoon met zijn gezin woont. Iedere zaterdag was het markt in Venli en Camps reed er met de voerkar heen# Een kar op twee uielens Morgens om 4 uur werd er gestart. De kar was overdekt met een huif en beladen met een of meer korven biggen; kippen; eieren boter; appe len; peren; pruimen; perziken, dus alles wat de boer te koop had# De eigenaar van deze goederen ging dan om 8 uur per trein uit Tienray naar Ve&lo, om die aan de man te brengen# Camps had de goederen cp de amrkt en na betaling van markt— geld kon de handel beginnen# Tegen de avond kwam de voerkar weer terug# Wij hoorden hem al van ver komen met de rosbellen aan het paardetuig# 1s Mor gens hield hij stil en dan werd de hele buurt wakker# Dit bedrijf zorgde voor alles wat nodig was# voor de kruidenier, zelfs vcor alle winkeliers in Oirlo en Castenray# Het voornaamste waren de levensmiddelen, zoals koffie, suiker, candy (harde klontjes), meel, zout, .sigorei, suikerpekstaaf voor de verkoudheid. Margarine was toen- niet veel nodig, daar iedereen een varken slachtte en zodoende spek, ham en vet had voor de boterham# In Castenray was er een winkel 2

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 3