Oirlo!s Nieuwsblad jrg 3 nr 7 Redactieadres: Gertrudisstr1 tel. 680 Copies binnen voor a.s. woensd. 12 uur UJij willen de Oirlose mensen er op attenderen, dat de voorbals voor Carnaval definitief zijn vastgelegd PRINSENBAL.....Zondag 16 januari ALDEWIEVERBAL..Zondag 23 januari Wij konden door omstandigheden niet beschikken over een andere avond betreffende het Aldewieverbaldan op zondag 23 januari. Wij hopen toch, dat U deze avond vrij kunt maken. DONDERDAG 3 februari is dan de earnavalsavcnd voor bejaarden bij Café Linskens. Het Bestuur CARNAVALSVERENIGING "DE SPURRIEMÖKKE" Zondag a.s. nm 15.30 uur bijeenkomst voor alle leden van Carna val en blaaskapel in Café Linskens voor bezoek receptie Carna vals vareniging Venray t.g.v« haar 33 jarig bestaansfeest Willen alle leden van de carnavalsvereniging zorgen voor een pasfoto. Inleveren bij AoNelissen voér zaterdag 15 januari. Het bestuur NEIS3ESGILDE 0IRL0 Bijeenkomsten Duveltjes 5 zaterdag 8 jan. om 2 uur Wespennest: donderdag 13 jan. om 2 uur Wil iedereen de oranje-rokken zo vlug mogelijk meebrengen. De leidsters LIMCQ Jaarvergadering van de Sectie Oirlo en Castenray zal gehouden worden op donderdag 20 jan. a.s. U krijgt nog nader bericht van de Limco AAN DE LEDEN VAN DE L.V.B. Op dondeidag 13 jan. komt Dokter v.d.Meulen - vrouwenarts te Venray - een spreekbeurt houden over voorbehoedsmiddelen en de problemen van de vrouw. Aanvang half acht in Zaal Rongen. Wij wensen U een leerzame en gezellige avond toe. De cursus eenvou dig boekhouden- gegeven door Mevr„Ebus-Mertens- begint op maan dag 10 jan. om half acht in het Jeugdhuis. Het bestuur 7 jan. 1972 'T KRENTJE Carnavals nieuws

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 1