"T L^RF~[\IT IF" Oirlo1 s Nieuwsblad 3e jrg. nr. 4 I I I x lIN I Pedactieadresi Gertrudisstr1 Tel. 68 17 december 1971 Copies binnen \j66t a.s. woensdag 12 uu Contactcommissievergadering A.s. maandag 20 december is er in Zaal Rongen een b ij eenkomst voor de leden van de contactcommissie met o.a. op de agenda: Bespreking van het Sociologisch Rapport betreffende de omtwikkeling van Oirlo in de komende 15 jaar. K.P.J.L. Dinsdag 21 december is er weer een bijeenkcmst in het jeugdhuis; aanvang 8 uur precies. Deze avond is zeer belangrijk i.v.m. het programma voor de uitwisseling cp 22 januari. We willen dan ook een goed programma brengen, dit kan alleen als jullie ALLEMAAL meewerken. Iedereen is dan ook verplicht toneelstukjes, sketchjes, gedichten en misschien nog andere dingen mee te brengen.^ Jongens en meisjes, laat eens zien wat jullie kunnen en laat nu niet weer alles over aan het bestuur, maar werk eens flink mee. Vele handen maken licht werk. Tot dinsdag Het bestuur Zoals reeds eerder werd aangekondigd zal eind deze maand de enigszins verlate donateurskaartenaktie van de s.v. D.I worden gehouden. In de komende week zullen dan de leden van de afdeling volleybal bij aan komen met deze kaarten. Neemt U er ook weer een, net zoals andere jarenl Bij voorbaat dank s.v. D.I.5. Qoacours. blaaskapellen Zaterdag a.s. neemt onze boerenblaaskapel deel aan een concours te Merselo. Oirlo zal om half 8 als eerste op treden en wij rekenen op de nodige supporters. F-

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 1