;-p I yD ET KIT irr Oirlc's Nieuwsblad 2e jrg. nr, 50 I l\ InLLI N I OtL Redactieadres: Gertrudisstraat 1 Tel. 680 5 november 1971 Copies binnen voor woensdag a.s. 12 uur ZATERDAG 20 NOVEMBER OM 8 UUR: M 0 K - I N 1971 in de Ruif met medewerking van vele Oelderse artiesten ter gelegenheid van ons 1e lustrum. Als speciale gasten: AMC Hofzangers uit Horst Aan de leden van de L. V» B. Op donderdag 11 november komt Mej. Drs. 3. Neven, consulente van de L.V.B. een inleiding houden ever het onderwerp "Ken ik de L.V.B?". Mèvr. Ebus Mertens, verbonden aan de L.V.B. als economische^ huishoudelijke vcorlichsterzal op deze avond eveneens kennis komen maken met onze vereniging en het doel van haar werk toelichten. Daarna zullen er nog enkele filmpjes worden vertoond door onze geestelijk adviseur van enkele leuke momenten uit het afgelopen jaar, Deze avond begint om half 8 in zaal Rongen. Een qezellige en leerzame avonfl wensen wij U toe. De cursus "met draad, naald en weefsel" die op maandagavond 22 november begint, is geheel vol; wel is het mogelijk om in januari op dondermiddag eenzelfde cursus te volgen. Men kan zich hiervoor bij het bestuur opgeven. Het bestuur

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 1