Oirlo!s Nieuwsblad jrg 2 nr. 48 RedactieadrGertrudisstr1 tel. 680 Copies binnen \j66t a.s. woensd. 12 uur De Carnavalsvereniging vraagt nog 4 nieuwe leden voor de Raad van Elf en 2 bestuursleden. Het Carnavalsvojur schijnt in Oirlo te zijn gedoofd. Al meer dan een maand is de Carnavalsvereniging bezig met de voorbereiding van Carnaval 1972. Ook voor de bonte avond is men in volle aktie. Ook hier hebben verschillende Oirlonaren hun medewerking voor geweigerd. Op velen van U hebben wij al een beroep gedaan, doch met zeer weinig resultaat. ALS OP DE BONTE AVOND20 NOVEMBERDE CARNAVALSDERENIGING lüEGENS GEBREK AAN LEDEN NIET VOLLEDIG AAN ZAL KUNNEN TREDEN, DAN ZAL DE GEHELE RAAD VAN ËLF EN BESTUUR AFTREDEN. Dit betekent ...geen carnaval voor de jeugd. ...geen carnaval voor de kinderen. ...geen carnaval voor heel Oirlo. En dan zeggen wij l OIRLO WELTERUSTEN IlI- Diegenen, die de ernst van de zaak hiervan inzien en bereid •zijn hieraan hun medewerking te verlenen, kunnen zich nog op geven VOOR ZONDAGAVOND 10 UUR. (Dit in verband met de zaal). U kunt zich nog opgeven bij P. Swinkels tel. 357 Selm Nelissen tel. 220 Thei Hendriks tel. 662 Ook schlagers kunnen nog worden ingeleverd. BIJ VOORBAAT DANK VOOR UW MEDEWERKING. Het bestuur WILLEM TELL Ook dit jaar houdt onze vereniging de jaarlijkse luchtbuks wedstrijden. Zaterdag a.s. wordt er begonnen om 7 uur. Verder op zondag na de hoogmis en 's avonds na 7 uur. STEUN OOK DEZE VERENIGING. 22 oktober 1971 BONTE AVOND2C NOV WEL OF NIET O Luchïbukswedsf rijden 'T KRENTJE

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 1