Ook dit jaar zal de handboogschutterij weer de luchtbukswed strijden houden en wel op: 23-24 oct. 30-31 oct« 6-7 nOv. 13-14 nov. 14 november: finale. Het bestuur Oud-papier: dinsdag vanaf half 4. P .L .E .M .-klachten Deze week ontving de redactie eeb bericht van de P.L.E.M. met gerechtvaardigde klachten over opzettelijk vernieling. De afgelopen week werden door enkele jongelui met windbuksen 6 straatlantaarns in Oirlo stukgeschoten* Deze straatlantaarns d.w.z. de lampen kosten per stuk 14,50 dus 87,-- onkosten. Wanneer deze vernielzuchtige en nergens toe dienende vernielin gen voortduren, zal de P.L.E.M. niet schromen hier een politiezaak van te maken met alle gevolgen vandien. «flL.S. Hiermee delen wij U mede, dat onze werknemer dhr. 3ac. Lemmer deze maand 25 jaar in dienst is bij de L.L.T.B. thans V.O.F. Oirlo-CastenrayDiegenen, welke hem met deze gebeurtenis willen complimenteren, hebben hiervoor de gelegenheid in zaal Rongen op donderdag 30 september a van 18.30 - 19.30 Namens 1/.0.F. Oirlo - Castenray M.H. v.d. Sterren voorzitter 3. Rutten secretaris Wanneer U meespeelt met de TOTO steunt u D.I.S* en misschien uw eigen portemonnee! Inlichtingen bij P- 3anssen in de Depute Petersstraat. Ook niet-D.1.5. leden kunnen meespelen. Dus: TOTO MEE TOTO OP TI3D T 1/ppp"(v |~r~ irTOirjo's Nieuwsblad jrg. 2 nr. 44 r\n\LL!M |v^/[ILRedeactieadres: Gertrudisstr* 1 Tel. 680 Copies binnen voor woensdag a.s. 12 uur 24 september 1971 Willem Tell Opbrengst fOTISA-cp11ect 752,43

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 1