17 september 1971 Oirlofs Nieuwsblad jrg 2 nr 43 Redactieadrs Gertrudisstr1 tel. 680 Copies binnen voor a.s. woensdag 12 u cr VENRAY OP HET SCHERF De 9e oktober, de dag waarop de Venrayse Zeskamp-Olympiade-ploeg voor het eerst zijn krachten meet gaan meten met de andere acht ploegen onder het kritisch oog van enkele miljoenen televisie kijkers, nadert met rasse schreden. Ongetwijfeld zullen de beste spreekwoordelijke stuurlieden op deze televisieavond, weliswaar niet aan de wal staan, doch wel in een gemakkelijke stoel zitten, terwijl de Venrayse vertegen woordigers alles in het werk stellen een goede plaats op de rang lijst uit het vuur te slepen. Laten we echter spaarzaam zijn met de kritiek en de Venrayse zeskampers met raad en daad bij staan. De inmiddels gevormde supportersclub geeft in deze het goede voorbeeld. Een goede steun van het thuisfront sterkt het moreel van de ploeg. TRAINEN .TRAINEN .TRAINEN De dertien heren en tien dames, die de zeskamp^loeg vormen, weten intussen, dat hun deelname aan het Zeskampgebeuren bepaald geen sinecure'is# Coach MZandbergen, voorzitter 3.v.Haren, tram ster Gemma Vorst en trainer UIim lüillems kennen vooralsnog geen qenade. Driemaal in de week beult het èeam op alle mogelijke en onmogelijke hindernissen. Volgende week en de daarop volgende week §aan de jongens en meisjes vijf maal per week de hindernis sen op en het zwembad in om hun spieren te stalen en om voorbe reid te zijn op alle krachttoeren en te verwachten kunst- en vliegwerken HET LIAGENTBE Aehter de zeskampschermen werken technische breinen koortsachtig samen met handige knutselaars aan de vervolmaking van het wagen tje, waarmee Venray zal deelnemen aan het Zeskamp-onderdeel "Grand Prix-Rally-Cross"Het wagentje is in "concept" gereed, heeft zijn kinderziekten getoond en zijn technische onvolkomen heden intussen al duidelijk gedemonstreerd. De geleerden hebben er hun conclusies uitgetrokken en met sleutelen wordenalle euvels verholpen. Deze week wordt de wagen m de trainings- T KRENTJE VEN RAY O D elevi:

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 1