AAN ALLE SUPPORTERS VAN DRUnBAND_^0NS_GEN0EGEN^ s A.s. zondag 5 september is de grote dag voor onzs drumband Om 12.30 uur morden ze v/ermacht in Leunen. Er zal dan een défilé afgenomen morden door de jury; bestuur. Limburgse fede ratie en de burgemeester. De burgemeester zal het concours ope nen, maarna alle corpsen gezamenlijk de modelmars spelen. Dan begint het concours. Onze drumband treedt op in de 2e afdeling. De plaats van het concours is op het voetbalter rein STEUN VAN ONZB TROUWE SUPPORTERS IS BESLIST NOODZAKE LIJK. WI3 HOPEN DAN OOK, DAT ER EEN GROTE SCHARE SUPPORTERS ONZE JONGENS DE ZO NODIGE MORELE STEUN KOMEN GEVEN. MOGE ZIJ ALLEN OP U REKENEN TOT ZONDAGMIDDAG meipen opgelet.meipen opgelet... A.s. zaterdag 4 september is er meer horde. We hopen dat jullie allemaal om half tmee aanmezig zijn, en breng ook je fiets mee. Leidsters Machutusgroep WILLEM TELL A.s. zaterdag en zondag maandpunten schieten. Zaterdag niet voor 8 uur. Contributie betalen. RedactieadrGertrudisstr 1 tel. 680 3 september 1971Copies binnen voor a.s. ujoensd.12 uur sJ T KRENTJE 01rlors Nieumsblad jrg 2 nr 41 ZONDAG SEPTEMBER cle clcig voor onze drumband.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 1