r\r\L_jN I Je. Redactiegdress Gertrudiss 27 augustus 1971 ress Gertrudisstr1 Tel. 680 Copies binnen voor woensdag a.s. 12 uur BLIKSEM-AKTIE BLI KSEM-AKTIE OVERBRUG DIE AFSTAND Op de drukke rotonde van ons dagelijks leven worden we in het weekeinde van 28-29 augustus a.a. even aangehouden: 253 mensen staan dan op ons te wachten, willen ons even iets zeggen, hopen op een wederwoord. Zo kunt U de jaarlijkse landelijke MIVA-aktie zien: 253 missionarissen, waaronder 37 Limburgers, vragen dan onze hulp bij de aanschaf van vervoersmiddelen; daarmee overbruggen ze afstanden; tussen hen en de mensen ginds; zo kunnen ze afficiënt werken. Van deze 37 Limburgse missionarissen komen er 10 uit de regio NOORD-LIMBURG. Deze Limburgse missionarissen verwachten ook nu weer onze hulp bij de oplossing van hun vervoersproblemen. Uil daarom deze mensen even ontmoeten op de rotonde van uw dagelijks leven; doe iets bijzonders voor hen. OVERBRUG DIE AFSTAND. giro 104.5000 t.n.v. DIVIS te Roermond (vermelding MIVA) Aan de leden van de L.V.B. In verband met het bezoek aan de modeshow op donderdag 2 september in Vsselsteyn willen wij U meedelen dat we om kwart over 7 vertrekken per bus vanaf de kerk. De onkosten voor de bus zijn ƒ1,-- per persoon. Willen diegenen die zich hebben ppgegeven en nu verhinderd zijn dit tijdig doorgeven aan het bestuur, na de modeshow is er nog gelegenheid de tentoonstelling "50 jaar Ysselsteyn" te bezoeken. Uij wensen U bij voorbaat een gezellige avond toe. Het bestuur. Volgende week is er weer ophalen van OUD PAPIER. Nader bericht volgt nog. TI/DPMT jf^-Oirlo's Nieuwsblad 3rg. 2 Nr. 40

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 1