13 augustus 1971 Oirlo.Vs Nieuwsblad jrg 2 nr 38 Redactieadres:Gertrudisstr.1 tel. 680 Copies binnen voor a.s. woensdag 12 uur IN MEMORIAL DHR. UJ. VAN WAAVENBURG Dinsdagmorgen 10 augustus overleed plotseling in zijn nieu we woning te Venray, de heer UJ.van UJaayenburgHij was sinds 1962 lid van het Kerk- en Schoolbestuur en vervulde daarin de functie van secretaris. liiij spreken bij het overlijden van de heer van UJaayenburg nog eens onze grote waardering uit voor alles, wat hij als lid van het Kerkbestuur voor onze parochie gedaan heeft. Naast het Kerk- en Schoolbestuur hadden de bejaarden in Oirlo zijn bijzondere belangstelling. Jarenlang was hij van deze vereniging voorzitter en de bejaarden zullen zijn belangstelling en zorg; zijn hartelijkheid en medeleven nooit vergeten. A.s. zaterdag om 11 uur wordt in de parochiekerk van Chris tus Koning (Vredeskerk) een plechtige Eucharistieviering te zijn nagedachtenis gehouden. Dat hij ruste in vrede AAN DE LEDEN VAN DE L.V.B. Zoals we vorige week al vermelden, gaan we op dinsdag 17 aug. bij voldoende deelname een wandeling maken in het natuurreservaa "de Hamert". UJe vertrekken om half twee per bus aan de kerk. Bij aankomst op "de Hamert" is iedereen vrij een lange of korte wan delroute te nemen. Ba afloop van de wandeling is er nog gelegen heid om een partijtje golf te spelen, waarna ons omstreeks half zeven in Hotel Peeters te Arcen een diner klaar staat. De onkosten voor deze middag, waarin is inbegrepen de buskosten, de entree op "de Hamert" en diner zijn f13,- UJe hopen, dat de onkosten geen bezwaar zijn voor onze leden om deze middag daardoor te moeten missen. Opgave zo spoe dig mogelijk t/m a.s. zondag 15 aug. bij een van de bestuurs leden. UJe hopen op goed weer en wensen een gezellige middag toe - Het bestuur GEACHTE OUDERS... De herstelwerkzaamheden aan het dak van onze school zijn begonnen en ongetwijfeld vraagt U zich af, waarom precies met het nieuwe schooljaar? Dit is in ieder geval buiten de schar van de aannemer, maar laten we blij zijn, dat het zover is. In ieder geval, de pannen, latten e n stenen vliegen T KRENTJE

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 1