Oirlo's Nieuwsblad jrg 2 nr 32 RedactieadrGortrudisstr1 tel. 680 Copies binnen vi5ór a.s. woenddag 12 u T$> En y 3 AFGELOPEN ZONDAG 13 DE BESLISSING GEVALLEN J Uj IL L E OH TELL DE VOLGENDE Willem Teil Willem Teil Willem Teil Willem Teil Willem Teil 1 EN 2 PUNTEN WERDEN WERDEN I 1154 totaal II 909 totaal 3 4 1 835 605 gaat totaal totaal KLASSEKAMPI0EN OP HET BLAZOEN GETOVERD 4650 127 punten los 3854 131 punten los 2921 2565 over naar klasse A; Willem Teil 2 qaar klasse C. Personele prijzen werden behaald door en H.Heiligers. A.S. ZATERDAG GELEGENHEID TOT FELICITEREN BIT 3.LINSKENS. AANVANG HALF NEGEN. gaat over Bv.d.Ven Het bestuur 2 juli 1971 'T KRENTJE r WILLEM TELL 1 en 2 K K L A A M 5 P E O E N

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 1