Afwezigs Redactielid L. Duyn laat U weten dat hij vanaf woensdag a.s. vrijwel de gehel zomervakantie afwezig is. Voor belangrijke berichten kunt U bij het redactieadres terecht. Afscheid van Oirlo Terwijl ik dit schrijf, staat de verhuiswagen voor "Oeldershof De neer van Waajenburg venhuist naar Venray (Tinnegietersstr17) In de jaren die hij hier heeft gewerkt is hij een echte Oelderse geworden. "De dag van mijn vertrek zal een zware dag voor mij zijn" heefthijdikwijlsgezegd. - Zijn gezondheid laat niet toe dat hij persoonlijk afscheid kan nemen; daarom heeft hij mij gevraagd om U allen, mensen van Oirlo, te groeten en heel byzonder de bejaarden, die hem -zo na aan !t hart liggen, verder het kerkbestuur en de mensen van de buurt. Uw medeleven en uw medewerking heeft hem van Oeldere doen houden en voor hem en zijn vrouw het verblijf hier onvergetelijk gemaakt. Wij van onze kant danken de Heer van Waajenburg van ganser harte voor alles wat hij in ae loop der jaren in het openbaar en in stilte voor Oirlo gedaan heeft, vooral als lid van het kerk bestuur en als voorzitter van de bejaardenvereniglng Wij hopen en wensen dat hij in Venray gauw mag wennen en dat zijn gezondheid spoedig weer zo mag zijn dat wij .hem nog ;vaak in Oirlo terugzien. Mijnheer en mevrouw van Waajenburg, van Oirlo onze welgemeende dank en de beste wensen voor de toekomst. P. Schoren Aan de leden van de L.V.B. Op woensdag 7 juli willen wij een tochtje organiseren voor de moeders en kinderen naar "De bergen" in Wanroy. Vertrek per bus om half een bij de kerk. De buskosten zijn naargelang de opgave- voor de moeders ƒ3,-- en de kinderen ƒ1,50. Bij slecht weer wordt er 'n andere dag gezocht. Rond 7 uur zijn we terug in Oirlo. Er wordt op gerekend dat die zich opgeeft toch zeker meegaan. Zoals U züilt begrijpen kan het bestuur geen verantwoording dragen over uw kinderen zodat U er zelf op moet letten. Opgave t/m zondag 4 juli bij een v.d. best.leden. Hopelijk goed weer en een gezellige middag gewenst. Het zomeruitstapje zal bij voldoende deelname begin aug. zijn. Het bestuur. HET SCH00LV0ETBALTEAM WON OP HET OAARL^KSE TOERNOOI IN YSSELSTEYN VOOR DE EERSTE KEER DE WISSELBEKER DOOR IN DE FINALE LEUNEN MET 1-0 TE KLOPPEN! Volleybaltoernooi V.C. Rooy-VENRAY Sportpark Leunseweg Venray D,I.S. speelt ooklt Aanvang 11 uur 4'

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 3