Dankbetuiging Voor de vele blijken van belangstelling bij de ziekte van onze dochter Marieta zeggen wij dank aan allen, die met haar hebben meegeleefd, üiij zijn er U allen zeer erkentelijk voor. Zaterdag 26 juni komt Marieta weef thuis. Fam. G. Linskens-Takken Castenrayseweg Oirlo Meis.jesqilde Zondag 27 juni 2 uur club voor de smurfjes. Bij goed weer in sportkleding Dinsdag 29 juni bijeenkomst om 7 uur voor het wespennest en de roetmoppen? fiets meebrengen en in lange broek. Donderdag 1 juli om half acht kampbespreking senioren en flierefluiters. Te koop KINDERFIETSJE (voor rn kind van 5 tct 10 jaar) M. Classens Gertrudisstraat 17 Oirlo lijelpennieuws A.s. maandag 28 juni is er weer om half 7 horde. Aan de ouders van de welpen en verkenners Op dinsdag 29 juni is er avonds in de Gilwellhut een bijeenkomst voor de ouders van de welpen en verkenners, waar het kamp van de welpen en verkenners van deze zomer besproken ..zal worden. Leiders en leidsters Plachutusgroep

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 2