Copies binnen véér woensdag 12 uur. 18 juni 1971 24 juni: afscheid van juffrouw Kerkhoff. Op donderdag zullen de kinderen en het personeel van de Mariaschool afscheid nemen van juffrouw Kerkhoff, die dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikte. Het programma voor de school ziet er als volgt uit: 9.00: H.Mis in de Gertrudiskerk voor mevrouw Kerkhoff-Vervuurt en haar gezin, verzorgd door de schoolkinderen. 10.00-12.00: Hulde en afscheid door de kinderen in de gymzaal Echter niet alleen de kinderen, maar eveneens aan de ouders en oud-leerlingen wordt de gelegenheid geboden om hun dank aan mevrouw Kerkhoff-V/ervuurt over te brengen, ld ij hebben de eer U uit te nodigen voor de receptie, welke op verzoek van de juffrouw in haar eigen klasl wordt gehouden. Deze receptie zal duren van 18.00 uur tot 19.30 uur. Bestuur, hoofd, personeel en kinderen van de Mariaschool. Kinderen van de 6e klas verlaten de school Nu het schooljaar bijna verstreken is, komt er voor de leerlingen van klas 6 een eind aan hun lagere school-periode. Alhoewel het rooster de laatste weken al werd aangepast aan de omstandigheden staan (stonden) er nog enkele byzonder- heden op hun programma. Op donderdag: bezoek aan het oorlogsmuseum te Overloon. Op vrijdag: bezoek van een afgevaar digde van het politiekorps aan de 6e klas. Maandag: bij gunstig weer een tocht naar "De Bergen" te Wanroy. Tot sloc op dinsdag: de 0UDERSAV0ND voor de ouders, verzorgd door de leerlingen zelf. Deze oudersavond v&Édt plaats in zaal Romgen. SCHOOLVOETBALTOERNOOI IN YS5ELSTEYN Zondagmiddag verwachten de voetballers uit klas 6, 5, 4 en ook al 3 héél véél supporters bij het toernooi in Ysselsteyn. Dit toernooi begint om ha XT" T} finale 4 (half 3) Wedstrijden tegen l/eulen (Half 1) Heide (2 UUR) Ysselsteyn 2 Daarna hopelijk de finale tegen de winnaar van de andere poule. t/Q F1!!;! Tr~7 Cirlo1 s Niauwablad jrg. 2 nr, 30 KKtN OlL Redactieadres: Gertrudisstraat 1 Tel. 680

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 1