Oirlo's Nieuwsblad jrg 2 nr 27 Redacti eadrGertrudisstr1 tel. 680 Copies binnen \j66t a.s. woensd. 12 uur In verband met werkzaamheden bij de aanleg van het riolerings- net te Oostrum-kom, zullen de bus.sen van enkele lijndiensten van de Zuid-Ooster, te weten VENRAY - WELL V.V. en VENRAY - MAASDORPEN - VENLO V.V. tijdelijk (waarschijnlijk tot oktober) via Oirlo rijden. De route is als volgt Oirloseweg-Hoofdstraat-DepPetersstraat-Meerlose- weg - richting Uanssum enz. OOK OIRLO KRIJGT OP BEIDE LIJNDIENSTEN EEN TIJDE LIJKE HALTEPLAATS EN WEL BIJ DE KERK TEGENOVER FRIEZEN. Hieronder volgt een kort schema van de vertrektijden in diver se richtingen vanaf Kerk Oirlo 1. RICHTING WELL vertrektijd kerk 8.45 uur 12.45 uur 15.45 uur 19.45 uur 2. RICHTING VENRAYsvertrektijd kerk 9.50 uur 15.40 uur 18.50 uur 20.50 uur LIJNDIENST VENRAY - MAASDORPEN - V E N L 0 V.V. 1. RICHTING VENLOs vertrektijd kerk s ieder vol uur (dus 7.uur, 8 uur enz.) 2. RICHTING VENRAYsvertrektijd kerk iedere 20 minuten over het volle uur (dus 8.20, 9.20, 10.20 enz WIJ HOPEN, DAT U ER DANKBAAR GEBRUIK VAN ZULT MAKEN LIJNDIENST VENRAY - WELL V.V. 28 mei 1971 BUSDIENSTEN tijdelijk VIA OIRLO 'T KRENTJE

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 1