T~ J Oirlüfs Nieuwsblad jrg 2 nr 25 RedactieadrGertrudisstr1 tel» 680 14 mei 1971 Copies binnen votfr a.s» woensdag 12 uur KINDERVAKANTIEWERK VENRAY EN KERKDORPEN Het kindervakantiewerk wordt dit jaar gehouden in de navolgende weken s 12-16 juli 5 jongens 19 - 23 juli i meisjes Uil3 VRAGEN WEER RUIM 60 LEIDSTERS EN LEIDERS, die belangeloos mee willen werken gedurende £en of twee weken. Leeftijdsgrens 16 jaar min» Aanmelding gaarne vóór 25 mei a.s» bij de Heer W» Michiels, St. Catharinastraat 13 te Venray-Leunentel» 04780-3223 (na 19.00 uur) Namens comité K.V.W» VOOR DE LEDEN VAN DE BE3AARDENVERENIGING De middag voor de bejaarden is a«s» woensdag 19mei in plaats van asdonderdag 20 mei in verband met Hemelvaartsdag We vragen om ieders aanwezigheid, vanwege een belangrijke Verga dering in verband met het komend uitstapje» DANKWOORD VAN PATER MUYSERS Aan allen mijnoprechte dank Voor de hartelijke ontvangst bij mijn aankomst uit de missie van Guadeloupe. Een speciaal woord van dank aan de Fanfare en Drumband» K.P.3.L. Helaas kan de excursie naar Nijmegen a.s» zaterdag NIET doorgaan» MEIS3ESGILDE Zondagmiddag T6 mei is er om 2 uur club voot de Smurfjes. - Andere clubbijeenkomsten s Maandag 17 mei 7 uur Groep Fliere fluiters Dinsdag 18 mei 7 uur Groep Roetmoppen

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 1