ni* Copies binnen vóór woensdag a#s. 12 u. K o P e J o L 15 mei gaan we naar het blindeninstituut in Nijmegen# Ule vertrekken rond half één# Wil je meegaan, geef je dan nog vlug op. Er zijn nog enkele plaatsen vrij! 25-jarig kloosterfeest In het bange oorlogsjaar 1944 vertrok uit haar geboorteplaats Oirlo mej. Hebdrika Baten (Zrc Machuta)Na in 1946 haar eeuwige gelofte afgelegd te hebben is het dit jaar 25 jaar geleden dat ze zich ten dienste heeft gesteld vogt de verzorging van de' zieke, oude en gebrekkige medemens. Zr. Machuta hoopt dit feest op 14 mei in haar geboorteplaats met haar familie en kennissen te vieren# Bij die gelegenheid is om 6 uur een H Mis Van dankzegging; voor dorpsgenoten, Vrienden en bekenden van half 7 tot half 8 receptie in Zaal Linskens. - AVONDMIS MORGENAVOND verzorgd door koor uit Stevensbeek De avondmis van 7 uur zal morgen worden opgeluisterd door de zusters Dominicanessen uit Stevensbeek, welke met hun meisjeszangkoor hierheen komen om de Paus Johannesmis te zingen Tuinbouwverenlginq Oirlo Tijdens de kermisdagen is de loods open-voor het afhalen van kisten, inlichtingen enz# voor de middag !s morgens vanaf 7#30 tot 10.00 uur In de namiddag tijdens de aanvoertijd van sorteerasperges van 6 uur tot 7 uui 3# Janssen secr# T#B#V# r>CT-N I T I r~~"Oirlo s Nieuwsblad jrg 2 nr 24 In f L- I N I O tL.Red*adrs Gertrudisstr1 Tels 68G mei iyi 3

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 1