OP 18 APRIL GAAT ER EEN 0IRL03E DE LUCHT IN De vorige maand ontving onze plaatsgenote Mirjam Gommans, wonende aan de Hogewag, bericht van de ''winkeliersvereniging centrum belangen Blerick bericht dat ze op 18 apriif een uitstapje mag maken. Ze reist dan met de bus vanaf Blerick naar vliegveld Beek en vliegt dan naar Schiphol, Daar wordt Schiphol bezich tigd, een rondrit door Amsterdam gemaakt en Artis bezocht, !s A vonds vliegt ze dan weer terug, We wensen Mirjam een goede vlucht en fijne dag toe! Meis.jesqilde Donderdag 19 april 7 uur senioren Zaterdag t7 april is er een tocht voor smurfjes en wespennest, In !T Krentje van volgende week staat nader bericht. TE KOOP KEUKENKACHELTOE WIT/ZWART (OP KOLEN) HOOFDSTRAAT 8 OIRLO hut een beige jack laten hangen? afhalen C, Voesten Hogeweg 7 Voortaan zullen wij nu de dagen wat langer worden de horde houden op maandagavond i,p,v, zaterdagmiddag, We beginnen om half 7 en de welpen die veraf wonen, zullen worden thuisgebracht» Mocht u hiertegen bezwaren hebben, laat U het dan eventjes weten bij de Akela, Groepsbijeenkomsten 9 - - - Maandag 14 april 7 uur flierefluiters U/ELPEN liiie van de welpen of verkenners heeft er in de Gilwell-

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 6