KERKDIENSTEN Paseb 7.00 8,30 10.00 Paasmaandag7.00 8.30 10.00 Dinsdag 7.30 leesmis voor een zieke (K) maandd. Wilhelmina Claessens-Teuws hoogmis jaard. Jan Tijssen leesmis voor overledenen (K) voor Piet Rongen best. door de buurt hoogmis maandd. Willem Claessens jaard. Ooh. v,d. Sterren en Petronella Muijsers h. mis uit dankbaarheid h. mis uit dankbaarheid lsm. overlfam. Bistervelds-Peeters Ism. Marianne Geurts en Henricus Thieien avondmis voor Toon V. Arcen v.u, Opbrengst collecte zondag 4 april 251,45 Opbrengst gezinsbijdrage maart 698,07 MISDIENAARS Pasen Paasmaandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 7.00 8.30 10.00 7.00 8.30 10.00 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 19.00 P. Linskens 0, Peters en M. Kusters L. Gommans en W. Nelissen P. Linskens G, Voesten en R. v. Rhee G. Oacobs en P. Drabbels Gebr. Peters Gebr, Maas L. Gommans en W. Nelissen G. Voesten en R. V. Rhee G. Oacobs en P. Drabbels 0. Peters en M. Kusters Oud-papier-aktie op WOENSDAG 14 april vanaf 1 uur. Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 7.30 7.30 7,30 7.30 19.00 de handboogschutterij Hebt uuj bijdrage al gegeven vcor de vastenaktie??? Opbrengst tot nu toe 263,40 - i m

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 4