Fanfare "Ons Genoegen" De door onze fanfare georganiseerde muziekavonden op zaterdag 3 en zondag 4 april kunnen in alle opzichten geslaagd genoemd worden; zowel het muzikale gedeelte van dezêavonden- waaraan onze fanfare en drumband, alsmede diverse zusterverenigingen han medewerking verleenden, alsmede de overweldigende belang stelling, welke op deze avonden getoond werd door vele sup porters er muziekliefhebbers uit Oirlo en omgeving.. Langs deze weg willen wij onze dank betuigen aan allen die hebben meegewerkt aan het welslagen van deze beide avonden, eveneens aan allen die op jeze avonden door hup bezoek hun steun aan onze vereniging hebben gegeven Het bestuur BENT OOK AAN DE SCHOONMAAK?????? GAAT U OOK FLINKAAN HET OPRUIMEN??? DOET U NOG NIET ALLES WEG!!!!!!!! U KUNT ER D.I.5. MISSCHIEN EEN PLEZIER MEE DOEN!!! BEUAART U DAN OUD IJZER EN LOMPEN!! OP 24 APRIL IS DE GROTE ACTIE HIERVOOR!!!! l DUSs 24 april 24 april 24 april 24 april 24 april xxxxxxxxxxxxxxxxxxx VERSE frezia»s 3. Philipsen Klein Oirlo 16 Dagelijks te k-oop VERSE anjers VERSE rozen

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 3