Oirlo's Nieuwsblad jrg 2 nr 19. Redactieadres Gertrudisstr1 tel. 680 Copies binnen voor a.s. woensdag 12 uur. K.P.3.L.- NIEUWS Op 6 april komt iemand van de politie ons iets vertellen over het werk van de politie. Ook demonstreert hij enkele gebruiksvoor werpen. Deze avond begint om half acht bij Cafe Linskens» BOERENLEENBANK 0IRL0 Op Goede Vrijdag 9 april a.s. zijn de kantoren van de Boerenleen bank de gehele dag gesloten. Om teleurstellingen te voorkomen gelieve men hiervan goede nota te nemen. De kassier. R.K. MIDDENSTANDSVE*ENIGING 0IRL0 Woensdag 7 april a.s. om half acht avondmis voor overleden le den 3. Gommans en P.Rongen. Daarna vergadering in Caf£ Linskens. Trouwe opkomst wordt ver wacht - Het bestuur HART-COLLECTE De opbrengst van de Hart-collecte bedroeg dit jaar f253,46. Voor Oirlo een respectabel bedrag. Hiervoor onze hartelijke dank aan de inwoners van Oirlo en speciaal aan de "ophaaldienst" de kinderen van de klassen 5 en 6. Hope lijk mogen wij volgend tJaar wederom een beroep op U doen. Mevr. Poels-Peters Venray Th. v.d. Heyden VLOOIENMARKT..VLOOIENMARKT, Zaterdag 10 april geven wij de inwoners van Oirlo nog een keer de gelegenheid om hun oude spullen op te ruimen. Daarom komen wij nog een keertje bij U langs. Bij voorbaat dank. De leidsters en leiders, GEVONDEN. Gevonder. een lichtbruine leren handbal. Piet Swinkels Hoofdstraat 29. 2 april 1971 'T KRENTJE

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 1