ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE Fanfare "Ons Genoegen" Zoals reeds eerder werd bekendgemaaktf zal de fanfare op zaterdag 3 april en zondag 4 april a.s, een tweetal muziek avonden organiseren, waaraan verschillende muziekkorpsen hun medewerking hebben toegezegd, Deze avonden worden gehouden in de TUINBOUliJLOODS aan de Depute Petersstraat 34, Het programma is als volgt: Zaterdag 3 april: Opening ongeveer 7.45 uur met een optreden van de Fanfare en de. Drumband "Ons Genoegen" uit Oirlo. Vervolgens zullen nog 'Optreden de fanfare "St. Oda" uit Merselo de fanfare "vriendenkring" uit Overloon de bekende blaaskapel uit Overloon. Zondag 4 april: Opening 7 uur met een optreden van de Fanfare en Drumband"Ons Genoegen" uit Oirlo. Verder zullen nog optieden: de fanfare- "Ulilo.na" uit Helenaveen de drumband .uit Lgunen - de fanfare "Eendracht" uit Melderslo de bekende blaaskapel uit Merselo. Gezien de deelnemende korpsen en blaaskapellen beloven beide avonden op muzikaal gebied hoogstaand amusement te worden. Deze avonden zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Het bestuur van fanfare "Ons Genoegen" verwacht van onze donateurs en supporters een grote opkomst. Een bezoek aan deze muziekavonden zal niemand teleur stellen, gezien de korpsen welke hun medewerking verlenen. Donateurs en anderen, welke onze fanfare willen steunen kunnen dit doem door het schenken van een gift (in geld of goederen) welke bestemd worden voor de te houden tombola op deze avonden. De milde gevers bij voorbaat dank. Giften kunnen worden qemeld bij een der bestuursleden en worden graag afgehaald. Op uw bezoek en steun rekent onze fanfare. Tot ziens op zaterdag 3 april of zondag 4 april. Het bestuur. -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 7