KERKDIENSTEN Zondag 8.30 jaard. Mart. Classens en M. Gertruda Wismans 10<00 hoogmis maandd. 3an Gommans Maandag 8.00 lsm. voor overledenen (H) Dinsdag 8.00 lsm. voor Mart. Voermans Woensdag 8.00 lsm. voor genezing van een zieke Donderdag 8.00 gest. leesmis Vrijdag, eerste vrijdag 8.00 st. Baeten-3eurissen 19.30 avondmis voor El. Wennekers Oanssen v.w. de L.V.B. Zaterdag 8.00 geen mis 19.00 avondmis uit dankbaarheid Opbrengst collecte zondag 21 maart 225,43 MISDIENAARS Zondag 8.30 Gebr. Peters 10.00 G. Jacobs en P. Drabbels Maandag 8.00 L. Gommans en WNelissen DINsdag 8.00 P. Linskens en P. Drabbels Woensdag 8.00 R. van Rhee en G. Voesten Donderdag 8.00 Gobr. Maas Vrijdag 8.00 Gebr. Peters 19.30 G. Jacobs Zaterdag 19.00 Ho Jacobs en P. van Rhee VASTENAKTIE 1971 SAMEN BOUWEN AAN EEN NIEUWE WERELD

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 4