De wedstrijd van de afgelopen week in de A-klasse is NIET DOORGEGAAN in verband met het lopende protest van de Horster biljartbond. Daar zijn wij door beschuldigd van oneerlijk spel, wat U hebt kunnen lezen in het Dagblad van Noord-Limburg. Deze feiten BERUSTEN NERGENS OP. Het bestuur. Uitslagen B-klassei America - Onder Ons 8-2 C-klasses Onder Ons - Grubbenvorst 5-5 Tuinbouwvereniging Oirlo Namens de aspergestudieclub Venray en. Horst het volgende Bij deze nodigen beide besturen U uit voor de demonstrati- welke gehouden zal worden op woensdag 31 maart a.s. bij p. Steeghs, Castenraysestraat 16, aanvang 2 uur n.m. Gedemonstreerd zal wordenj 1'Geulen trekken. 2 Heuveltjes maken en tevens markeren. 3 Het planten van asperge en het onderwerken van de planten. 4 Het sorteren van asperge, tevens wassen en afsnijden met verschillende machines. De plaats van dit laatste punt zal worden medegedeeld op het demonstratieveld 3. Oanssen secr. T.fi.V/. Oirlo D.1.S.-senioren programma zondag 28-3 - Kr onenberg-DI .S -2.30 Scheidsr. 3. Hofmans D.I.S.2 - lüanssum 3 2.30 Scheidsr. 3.G. Koopmans D.I.S." 3 - R.K.D.S.O. 3 12 uur Scheidsr. P.3. Derkx Biljart-nieuws 4

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 2