In plaats van kaarten Heden overleed, na een welbesteed leven, op de leeftijd van 63 jaar, mijn lieve man, vader, schoonzoon, schoon vader, opa, broer en zwager: PETER ANTON I US HUBERTUS RONGEN echtgenoot van GERTRUDA HENDRIKA ANTON IA EUWALS Wij vragen een gebed voor zijn zielerust. De diepbedroefde familie Oirlo G.H .A Rongen-Euwals Th Ronyen Dirlo M. Rongen H. Rongen j. Rongen - van Reuth Eric en Simone België (Loonbeek) R.Hoekstra - Rongen A.Hoekstra Bart en Allard Oirlo L. Rongen en Annemie T. H. Euwals Pijpers Oirlo, 16 maart 1971 Hoofdstraat 21 De eucharistieviering zal plaatsvinden op zaterdag 20 maart om 11 uur in de parochiekerk van de H. Gertrudis, waarna begrafenis op het R.K. Keikhof aldaar. Condoleren na de H, Mis in Zaal Rongen De avondmis zal plaatsvinden op donderdagavond om 19.30 uur. De overledene ligt opgebaard in de rouwkapel van het" St, Elisa- bcth-ziekentjuis te \Jenray. Bezoekuur van half zes tot zes uur, a.s. donderdag en vrijdag. in nn - - nr - -- - T - i. ii. ]i- - - - -- - i- - -r - i s

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 5